Stichting Trumpet of Salvation Holland is ondersteunend aan de moederstichting Trumpet of Salvation to Israel. Actuele activiteiten van onze stichting zijn:

  • Promotie van het werk van Jacob en Elisheva in Israël op Israël-bijeenkomsten
  • Het toezenden van de autobiografie van Jacob 'Waarom Ik?' naar geïnteresseerden in Nederland en België
  • Het vertalen van de Engelse nieuwsbrief die Jacob en Elisheva ongeveer 4x per jaar vanuit Israël rondstuurt aan de supporters in Nederland en België
  • Het organiseren van een tour in Nederland zodra Jacob ons land aandoet. Aangezien de prioriteit van Jacob's werk in Israël ligt, is dit gemiddeld eens per circa 4 jaar
  • Het beheer van de giften van de Nederlandse en Belgische donateurs.