Het werk dat de instelling doet

Stichting Trumpet of Salvation Holland (hierna te noemen Stichting) ondersteunt het werk van Jacob en Elisheva via de moederstichting Trumpet of Salvation to Israel: de verkondiging van het evangelie aan Jood, en ook Arabier. De Stichting doet dit door middel van promotie op Israelbijeenkomsten of huiskringen, het toezenden van het boek 'Waarom Ik?' over Jacob's leven, de vertaling van de kwartaarlijkse nieuwsbrief en het organiseren van spreekbeurten zodra Jacob Nederland aandoet. 

 

De manier waarop de instelling geld werft

De inkomsten van de Stichting betreffen donaties van Nederlandse of Belgische donateurs die het werk van Jacob en Elisheva willen steunen.

 

Het beheer van het vermogen van de instelling

De penningmeester van de Stichting houdt toezicht op de Nederlandse bankrekening waar alle giften op binnenkomen en stuurt periodiek een overzicht van alle kosten en baten op naar de moederstichting Trumpet of Salvation to Israel. Circa eens per jaar worden de donaties overgemaakt aan de moederstichting Trumpet of Salvation to Israel, ter ondersteuning van het werk van Jacob en Elisheva in Israel.

 

De besteding van het vermogen van de instelling

Aangezien de Stichting geen beloningen uitkeert aan het bestuur en de overige medewerkers zijn de kosten zeer laag. De enige bestedingen van de Stichting zijn verzendkosten, kosten voor de Nederlandse bankrekening en voor inschrijving Kamer van Koophandel en kosten die gemaakt worden in het geval Jacob Nederland aandoet voor spreekbeurten.